Պատկերասրահ

25.10.2019 - Հանդիպում Շիրակի մարզի ավարտական դասարանների սաների հետ